ઈ.બુક્સ

રોજેરોજ ગુજરાતી સાહીત્યનો રસથાળ પીરસતી વેબસાઈટ અક્ષરનાદ http://aksharnaad.com/downloads, ગુજરાતી–ભાષાનું જતન અને સંવર્ધન માટે સતત સક્રીય વેબસાઈટ લેક્સિકોનhttp://www.gujaratilexicon.com/ebooks/ તેમ જ વીશ્વભરની વીવીધ ભાષાઓમાં 25 મીલીયનથી વધુ પુસ્તકો અને મેગેઝીનો ધરાવતી વેબસાઈટ ‘ઈસુ https://issuu.com/  પર પણ મારા ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગની તમામ ‘ઈ.બુક્સમુકવામાં આવી છે. સૌ વાચક બંધુઓને ત્યાંથી તેમ જ આ પેઈજ પરથી ‘ઈ.બુક્સડાઉનલોડ કરવા વીનંતી છે.  …ગો.મારુ

ઈ.બુક – 21

ઈ.બુક ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 

ઈ.બુક – 20

ઈ.બુક ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 

ઈ.બુક – 19

ઈ.બુક ‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 

ઈ.બુક – 18

ઈ.બુક ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 17

ઈ.બુકભ્રમ ભાંગ્યા પછી…ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 

ઈ.બુક – 16

ઈ.બુક ‘વીચારયાત્રા’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 

ઈ.બુક – 15

ઈ.બુક ‘જીન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 14

ઈ.બુક  ‘સમ્બન્ધમીમાંસા’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 ઈ.બુક – 13

ઈ.બુક – ‘સત્યસન્દુક’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 ઈ.બુક – 12

ઈ.બુક – ‘ચાર્વાકદર્શનડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 11

ઈ.બુક – ‘દુ:ખ નીવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 10

ઈ.બુક – ‘આત્મઝરમર’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 09

ઈ.બુક – ‘આનન્દનું આકાશ’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 08

Adhyatmanaa_Aataapaataa

ઈ.બુક – ‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

 ઈ.બુક – 07

ANAND NI KHOJ TITLE copy

ઈ.બુક‘આનન્દની ખોજ’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 06

 

03 TIN AGE TITLE copy

ઈ.બુક‘ટીન–એજ’માં બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક –05

ઈ.બુક‘વીવેક–વલ્લભ’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 04

ઈ.બુક– ‘વીવેકવીજય’

ઈ.બુક‘વીવેકવીજય’ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 03

શ્રી. મુરજી ગડાના લેખોની ઈ.બુક–01
શ્રી. મુરજી ગડાના લેખોની ઈ.બુક–01

ઈ.બુક– 03 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 02

e.bbok-02

ઈ.બુક– 02 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

ઈ.બુક – 01

e.bbok-01ઈ.બુક– 01 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

તા. 19 માર્ચ, 2017ના રોજ હરીકૃષ્ણ કોમ્યુનીટી સેન્ટર, સુરત ખાતે લેખકમીત્ર શ્રી. દીનેશ પાંચાલની ઈ.બુકસત્યસન્દુક’નો લોકાર્પણ

 

માનવમંદીર(ઘરડાંઘર), નવસારીના વરીષ્ઠ નાગરીકોના સાનીધ્યમાં ‘દુ:ખ નીવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ ઈ–બુકનો લોકાર્પણ [(ડાબેથી) માનવમંદીરના મુખ્ય ટ્રસ્ટી અને સંચાલક શ્રી. સતીશ પટેલ, પ્રકાશક શ્રીમતી મણી મારુ, ગોવીન્દ મારુ, ‘પ્રીયમીત્ર સાપ્તાહીકના તંત્રી સુરેશ દેસાઈ, લેખક અને ચીંતક દીનેશ પાંચાલ અને શ્રીમતી ચંદન પાંચાલ]

આત્મઝરમરબુકનો લોકાર્પણ [(ડાબેથી) શ્રી. ઉત્તમ ગજ્જર, નાનુબાપા,

રામજીભાઈ પટેલ, ઉર્વીશ કોઠારી, વીજય ભગત અને ગોવીન્દ મારુ]

પ્રેક્ષાકાગારમાં શ્રી. ઉર્વીશ કોઠારીના વક્તવ્યને માણતા પ્રબુદ્ધ શ્રોતાજનો

પ્રગતીશીલ કટારલેખક શ્રી. ઉર્વીશ કોઠારી

‘પ્રા. રમણ પાઠક વ્યાખ્યાનમાળા’ ના કન્વીનર શ્રી. વીજય ભગત

(‘આનન્દનું આકાશ પુસ્તીકાની ‘ઑડીયો–બુક’ અને ‘ઈ–બુક’નો લોકાર્પણ)

[(ડાબેથી) શ્રી. શશીકાન્ત શાહજીતેન્દ્ર દાળીઆ, ઉત્તમ ગજ્જર, ગોવીન્દ મારુ અને નરેશ કાપડીઆ]

(ડાબેથી સર્વશ્રી ઉત્તમ ગજ્જર, યજદી કરંજીયા,

વલ્લ્ભ ઈટાલીયા, વીજય ભગત(કંસારા) અને ગોવીન્દ મારુ)

(ચીન્તક, લેખક અને ઉદ્યોગપતી શ્રી. વલ્લભ ઈટાલીયા)

(સુપ્રસીદ્ધ દીગ્દર્શક અને પારસી–હાસ્ય નાટ્યલેખક શ્રી. યઝદી કરંજીયા)

પ્રા. ર. પા. સ્મૃતીવ્યાખ્યાનમાળા’ના કન્વીનર અને ‘વીજયવીવેકપુસ્તકના સંપાદક શ્રી. વીજય ભગત

(પ્રેક્ષાગારમાં દક્ષીણ ગુજરાતના સુજ્ઞ સાહીત્યપ્રેમીઓ તેમ જ રૅશનાલીસ્ટમીત્રો)

(પ્રેક્ષાગારમાં દક્ષીણ ગુજરાતના સુજ્ઞ સાહીત્યપ્રેમીઓ તેમ જ રૅશનાલીસ્ટમીત્રો)

મંચસારથી શ્રી. પ્રેમ સુમેસરા

20141011_202249તારીખ : 09 ઓક્ટોબર, 2014ના રોજ ‘ગુજરાત દર્પણ  સાહીત્યસભા’, ન્યુ જર્સી (USA)ના નેજા હેઠળ ગુજરાતી સાહીત્યમાં રસ ઘરાવતા લેખકો, કવીઓની એક સાહીત્યસભામાં ‘અભીવ્યક્તી ઈ.બુક–03 નું શ્રી. સુભાષ શાહએ વીમોચન કર્યું.. તસવીરમાં ડાબેથી સર્વશ્રી કૌશીક અમીન, ગોવીન્દ મારુ, શ્રીમતી મણીબેન મારુ, શ્રી. સુભાષ શાહ અને અમૃત હજારી દૃશ્યમાન થાય છે.

 Gujarat_Guardian_09_09_2014

Gujarat_Guardian_09_09_2014

 

Axarni_Aaradhana

 

Advertisements

33 thoughts on “ઈ.બુક્સ”

 1. આ નવા વીચાર અને પ્રયાસ માટે શ્રી ગોવીંદભાઈને અને ઉત્તમભાઈને ખાસ અભીનંદન.

  આના પહેલાં બધા લેખોની અનુક્રમણીકા તૈયાર કરી જુના લેખનો સંદર્ભ શોધતા વાચકનું કામ ઘણુ આસાન કર્યું હતુ. હવે ઈ-બુક દ્વારા એકજ લેખકના લેખ એક ઠેકાણે વાચવા મળવાથી તે હજી વધુ આસાન થાય છે.

  “અભીવ્યક્તી” પર રૅશનલ વીચારો અવીરત પીરસાતા રહે તેમજ શક્ય હોય તો દર વરસે એક નવી ઈ-બુક બનતી રહે એવી અપેક્ષા.

  Liked by 1 person

 2. કામ નું કે નકામું મફતમાં મળતું હોય તો લઇ લેવાનું

  Like

 3. Wah… Kharekhar tame uttam kam kari rahya chhe.. Vadhata english na atirek vachhe gujarati sugandh ne bachavi ane felavi rahya tamara kary kharekhar kabil e dad chhe…
  Hu Matrubhasha abhiyan sathe jodayelo chhu.
  Apni ane blog ni ( indirect k direct seva to gujarati bhasha ni j thavani chhe) seva arthe kai kaam hoy to ni sankoch janavsho . aabhar.

  Liked by 1 person

 4. इ.बुक कलेशन जोइ ने घणो अानद थयो। फरी शान्ति थी नहीं वांचेला पुस्तको वांचवानी तक आपवा बदल अाभार ।

  Liked by 1 person

  1. વહાલા અમીતભાઈ,
   માફ કરજો… લેખક શ્રી. જય વસાવડાની ઈ. બુક મારી પાસે નથી.
   ધન્યવાદ..

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s